Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία δίνει την εξελικτική δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν δουλέψει θεραπευτικά σε ατομικό επίπεδο να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν και να καθρεφτιστούν έτσι ώστε να ανακαλύψουν πιο ουσιαστικά όλα όσα δυσχεραίνουν την επικοινωνία τους στο άμεσο οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία λειτουργεί επανορθωτικά στις παρελθοντικές εμπειρίες. Μέσα στη συμβολική αυτή οικογένεια, δουλεύονται κι επουλώνονται οι πληγές του παρελθόντος δηλαδή οι πληγές της παιδικής ηλικίας που διαμορφώθηκαν αρχικά από τους γονείς μας και στην πορεία από άλλα σημαντικά πρόσωπα.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι πολύτιμη για τα άτομα που θέλουν να συνεχίσουν το μεταμορφωτικό ταξίδι της ανακάλυψης του εαυτού τους. Το περιβάλλον της ομαδικής ψυχοθεραπείας λειτουργεί με ασφάλεια και όλα τα μέλη δεσμεύονται να είναι ειλικρινή και να δουλεύουν τα θέματά τους με βάση το απόρρητο που ισχύει και για την ατομική ψυχοθεραπεία. Η ομαδική ψυχοθεραπεία προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία για ανταλλαγή και  μακροχρόνια αλλαγή ως επανορθωτική μητέρα. Τα μέλη της ομάδας κατορθώνουν όχι μόνο μέσα απο τη δική τους προσπάθεια αλλά και από αυτή των υπολοίπων μελών.