Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική θεραπεία ψυχοδυναμικής προσέγγισης αναφέρεται στην δυαδική σχέση που χτίζουν ο θεραπευτής με το θεραπευόμενο με σκοπό να εντρυφήσουν σε πρώιμες αντιστάσεις, συγκρούσεις και τραύματα του θεραπευόμενου. 

Αυτές οι δυσκολίες βρίσκονται θαμμένες στο ασυνείδητο του ατόμου, διότι ο οργανισμός θεωρεί ότι έχει κοιμήσει ” το πρόβλημα” αλλά αυτό λειτουργεί υπόκωφα και αναστέλλει τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Δυστυχώς εκφράζεται με πολλούς τρόπους έως την εμφάνιση ψυχοσωματικης νόσου.